X Kongres Językowy PASE

X Kongres Językowy PASE Joanna Szewczyk jenglishcenter certyfikat.pdf

11-12 maja odbył się Jubileuszowy X Kongres Językowy PASE 2024 w Warszawie. Gościliśmy w murach Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem Embrace the Future, czyli zaakceptuj przyszłość.

Jaka jest wizja przyszłości?

Tę wizję przyszłości w kontekście nauczania języków obcych dało się zauważyć w sesjach tematycznych:

  • Sztuczna Inteligencja w zarządzaniu relacją z klientem w szkole językowej.
  • Generowanie prezentacji i wideoklipów z pomocą AI.
  • “EmojiEnglish” – o zaangażowaniu obecnego pokolenia Alpha w proces nauczania języka obcego.

Rozmowy o przyszłości dało się słyszeć również w kuluarach, podczas spotkań networkingowych oraz z przedstawicielami wydawnictw. 

“Czy nauczyciele zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję? Jeśli tak, to kiedy? Jak się można przed tym uchronić?”

“Jak mamy zbudować relacje z pokoleniem, które może wcale już nie chcieć zajęć z człowiekiem? Które rodzi się w tej zdigitalizowanej rzeczywistości, a cyfryzację ssie z mlekiem matki…Które być może bardziej się otworzy przed sztuczną inteligencją, niż przed nauczycielem z krwi i kości?”.

W tym szybko zmieniającym się świecie cyfrowym, gdzie chat GPT rozwija się praktycznie z miesiąca na miesiąc, wiele osób, nie tylko nauczycieli, odczuwa strach i zadaje sobie pytania o przyszłość. Myślę, że trzeba patrzyć na te zmiany jako szansę. Uproszczenie pewnych procesów i redukcję czasu pracy. Chat GPT czy Bing to świetne narzędzia do spersonalizowanych powtórek. Można je bardzo szybko przygotować przy użyciu odpowiednich promptów. Alexa, czy Siri mogą wprowadzić atrakcyjną odskocznię na zajęciach językowych. Takie podejście pokazał podczas swojej fascynującej sesji “Wirtualna kadra w  szkole językowej” Marek Tkaczyk. Z kolei Magdalena Kaleta-Kuzińska pokazała triki na używanie awatarów i kodów QR w nauczaniu języka angielskiego branżowego.

Co X Kongres Językowy PASE zmienił u nauczycieli i metodyków?

X Kongres Językowy PASE Joanna Szewczyk jenglishcenter

Konkluzją, do jakiej doszliśmy ze znajomymi nauczycielami i metodykami podczas przerwy na lunch w drugim dniu kongresu, była taka. Jeżeli będziemy otwarci na zmiany, będziemy elastyczni i znajdziemy swoją niszę, nie mamy się czego obawiać. Trzeba mieć otwarte oczy i umysł. Przyjmować całe dobro i możliwości, które daje sztuczna inteligencja. Musimy cały czas się rozwijać. Myślę, że jest to prawdziwe dla różnych profesji, nie tylko nauczycieli.

Jednocześnie, podczas Kongresu, duży nacisk położono na pomoc młodym ludziom. Naszym uczniom i słuchaczom, żeby odnaleźli się w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Doktor Piotr Pilch, podczas swojej świetnej i energicznej sesji, Jak pracować z Pandemialsami w świecie do Bani, zwrócił naszą uwagę na pewien fakt. Młodzi ludzie, pokolenie Alpha, przeżyli wiele ciężkich miesięcy.  Często nawet lat. Wchodzili oni w wiek dojrzewania w czasach pandemii. Następnie przyszła wojna. Jako nauczyciele i lektorzy, musimy pomóc im odnaleźć się w tej nowej dla nich rzeczywistości, poprzez wzmacnianie komunikacji i efektywnego słuchania, budowanie relacji dzięki pracy w grupie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, porażkami i trudnościami, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, czyli radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób.

Wystąpienia publiczne w służbie edukacji językowej

Ostatni dzień Kongresu zakończył Jarosław Kuźniar ze swoim przemówieniem, dotyczącym wystąpień publicznych. Zwrócił naszą uwagę na konieczność świetnego przygotowania. Nawet po latach doświadczenia i dobrego zdiagnozowania swojej publiczności. Pokory, ale też dania sobie prawa do tego, że nasze 100% w poniedziałek może być różne od naszego 100% w piątek po południu. 

Wróciłam bogatsza o nowe wiadomości, relacje i doświadczenia. Takie spotkania dają mi niesamowitą motywację do dalszej pracy. Jest to okazja do wysłuchania interesujących sesji. Być może chwili refleksji. Nawet zmiany punktu widzenia. Jednocześnie można spotkać innych nauczycieli, metodyków, właścicieli szkół językowych, czy przedstawicieli wydawnictw. Wypić razem kawę, wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać relacje. Z niecierpliwością będę oczekiwać kolejnego Kongresu Językowego PASE.