Test poziomujący – Sprawdź swój angielski

test poziomujący

Nie raz, nie dwa słyszałam od potencjalnych słuchaczy: “Czy ten test poziomujący musi być taki długi? A nie da się go jakoś skrócić do 20 pytań?” Dlatego dziś postanowiłam opowiedzieć Wam, dlaczego warto poświęcić 60 minut cennego czasu raz i rozwiązać test poziomujący, aby być zadowolonym w przyszłości.

Czym jest test poziomujący?

Test poziomujący to narzędzie diagnostyczne, którego głównym celem jest określenie obecnego poziomu zaawansowania językowego. Nie jest to tylko prosta lista pytań. Dobrze przygotowany test precyzyjnie określa, które umiejętności są już dobrze opanowane, a które wymagają dalszej pracy.

Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwia umieszczenie zdającego na skali zaawansowania językowego CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), od A1 do C2.

Każdy symbol określa, jakie umiejętności językowe powinna posiadać osoba na danym poziomie zaawansowania, niezależnie od języka.

Na przykład, osoba posługująca się językiem na poziomie A1 rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Jest to opis sprawności językowych, niezależnie od języka.

test poziomujący

Jakie zalety ma test poziomujący?

Pomaga sprawnie przyporządkować słuchacza do grup językowych. Jest narzędziem wykorzystywanym przez większość szkół językowych i instytucji.

Oszczędza czas. Po analizie testu poziomującego nauczyciel czy lektor wie, co słuchacz już potrafi, a jaki materiał wymaga powtórzenia. Nie traci czasu podczas pierwszych zajęć, nie błądzi, jest przygotowany do zajęć na określonym poziomie i posiada stosowne materiały.

Pierwsze zajęcia zatem można wtedy efektywnie wykorzystać na analizę potrzeb i wzajemne poznanie się. 

Pozytywnie wpływa na motywację. Dzięki zidentyfikowaniu poziomu, mocnych stron oraz braków, lektor od razu zabiera się do pracy, a słuchacz ma poczucie, że już od pierwszych zajęć uczy się nowych rzeczy.

 

 

Ale to nie wszystko…

Nawet najbardziej szczegółowy i najlepiej przygotowany test poziomujący pisemny, najlepiej jest poprzeć krótką rozmową z nauczycielem. Jest to również powszechna praktyka, zwłaszcza gdy słuchacz jest na granicy dwóch poziomów. Po dwukrotnej weryfikacji poziom powinien być dobrze zdiagnozowany na 100% i można od razu zabrać się do efektywnej pracy.

Test poziomujący powinien być szczegółowy, żeby precyzyjnie określić poziom kursanta, oszczędzić czas podczas pierwszych zajęć, zniwelować frustrację w przypadku złego przyporządkowania do grupy językowej i stres związany z jej zmianą.

 

Zapraszam do zrobienia testu poziomującego, który składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru z gramatyki i słownictwa, o gradacji trudności. Na spokojne wykonanie testu trzeba przeznaczyć 60 minut.

Następnie zapraszam na krótkie spotkanie na zoom, w celu potwierdzenia poziomu oraz rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach. Już od pierwszych minut pierwszych zajęć, startujemy z efektywną nauką!